Frank De Raedt

Bestuurslid

Frank De Raedt (1984) werkt halftijds bij de overheid en halftijds als zelfstandige. Bij de overheid voert hij analyses uit voor digitaliseringsprojecten, en als zelfstandige maakt hij videospelletjes voor smartphone en tablet. Naast zijn werk is hij enorm begeesterd door het groene denken, en breekt graag zijn hoofd over vraagstukken rond duurzame mobiliteit, ruimtelijke ordening en de circulaire economie. Frank schreef de afgelopen jaren mee aan het huis-aan-huisblad en het verkiezingsprogramma. Hij woont samen met zijn vrouw Sarah in Iddergem en zet zich actief in voor de groene zaak door bewust voor een leven zonder een eigen wagen te kiezen.