28 jan 2018

Nieuwjaarsbrunch!

Lees hier nog eens de speech van Frank na.  Ik weet nog hoe ik als kind graag banaan op mijn boterhammen at. Dat voelde altijd een beetje aan als feest. Ironisch, want mijn moeder vertelde een aantal jaar geleden hoe die toespijs erop wees dat die maand het geld op was en ze creatief moest zijn.

 

Een goeie twintig jaar later heb ik het geluk dat ik halftijds kan gaan werken om een zelfstandige activiteit te proberen uitbouwen.

 

Enerzijds is het goed om te weten wat het is om niet te hebben, zodat je kan begrijpen dat armoede extern is aan de mensen die het ervaren. Dat je arm wordt door een gebrek aan geld, niet aan karakter. Anderzijds wens ik mensen de vrijheid toe zelf te mogen kiezen hoe ze hun leven leiden, in de brede zin van het woord.

 

Het is vanuit die achtergrond dat ik de drie principes die we met Groen Denderleeuw uitdragen enorm koester. De drie fundamenten van ons Groen gedachtegoed zijn leefbaarheid, diversiteit en participatie. Met respect voor elkaar gaan we samen vooruit, opdat en omdat iedereen gehoord kan worden en op zijn of haar manier kan bijdragen aan een betere toekomst. Participatie, diversiteit en leefbaarheid. Of zoals Meyrem het zou zeggen menselijker, eerlijker en gezonder.

 

Hoe gaan we bij Groen Denderleeuw met die drie principes aan de slag? In 2018 concentreren we ons op drie thema's "Mobiliteit", "Verbinden en ontmoeten", en "Wonen". Binnen die drie thema's willen we samen met de Denderleeuwenaar bewust kiezen. We zeggen duidelijk waar we samen voor willen gaan, bijvoorbeeld met het STOP-principe. Eerst Stappen, dan Trappen, Openbaar vervoer, en uiteindelijk personenwagens, in die volgorde. Uiteraard gaan we dit niet toepassen op bijvoorbeeld de Expresweg, maar bij vernieuwingsprojecten in een woonwijk kan die keuze wel gemaakt worden. Meer nog, door de beperkte plaats in Denderleeuw moeten we kiezen, moeten we durven, zodat kinderen veilig de straat op kunnen. Zodat de straat waarin we wonen terug gezellig kan worden, een plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten.

 

Een andere eenvoudige regel is de duurzaamheidstoets: bij elke maatregel gaan we na of die ons vooruit helpt in de strijd tegen de klimaatopwarming, of ons er net verder van af brengt. Zo stond in het onlangs voorgestelde reglement voor een belasting op verwaarloosde terreinen het element "verwilderde tuinen". Lang gras en een verwilderde begroeiing zouden volgens de eerste verwoording afgestraft kunnen worden, hoewel die net helpen bij de opslag van broeikasgassen, tegen watersnood en droogte, met het filteren van fijn stof en met het promoten van de biodiversiteit. En uiteraard is het niet de bedoeling dat de verwilderde tuin van je buurman bij jou voor overlast zorgt. De door ons voorgestelde aanpassingen, die in het definitieve reglement werden opgenomen, tonen aan dat samenleven met respect voor elkaar én de natuur wel degelijk kan. Met Groen Denderleeuw is dat de positieve focus die we willen aanhouden, en waar we voor gaan.

 

Waar het op nationaal en internationaal niveau allemaal lang kan duren, daar vinden we lokaal gemakkelijker en sneller de weg. Het contact tussen politici en burger is persoonlijker. De veranderingen zijn concreter, hebben een meteen voelbare impact. Je zou geneigd kunnen zijn door de beperkte schaal het lokale niveau te onderschatten, maar vergis je niet, steden en gemeenten lopen voorop, ze tonen durf en laten zien wat mogelijk is. Meer nog, ze kunnen zelfs tegengewicht bieden wanneer het op hoger niveau toch slecht dreigt te gaan. Toen Trump zich terug trok uit het akkoord van Parijs, kondigden een grote groep van steden en bedrijven meteen aan dat zij wél ambitieus zouden blijven, met of zonder hun president. De groep was zo groot dat ze op die manier terug recht trokken wat dreigde verloren te gaan.

 

Ook in Denderleeuw willen wij de uitdaging aangaan om te enthousiasmeren en te komen tot een menselijkere wereld. Mag ik daarom voorstellen:

 

Eerst onze lijsttrekker: Andy Depetter. Voorzitter van Groen Denderleeuw, leerkracht, vrijwilliger bij JongLeren en bestuurslid bij de vzw de (ge)buren die sinds kort voedselbedelingen organiseert.

 

Vervolgens onze opvolgster: Inge Ranschaert. Bestuurslid bij Groen Denderleeuw, werkzaam in het onderwijs als orthopedagoge, vrijwilligster bij de (ge)buren, de buddywerking en de vzw GRIP die streeft voor gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap.

 

Ik laat nu het woord aan Andy om jullie de genomineerden van vanavond voor te stellen.

?

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren