Amper één vrouw in schepencollege

08 November 2015

Amper één vrouw in schepencollege

Politiek blijft een "mannenbusiness", zo moest Margriet Hermans deze week besluiten in de talkshow Van Gils & Gasten. Ook in ons eigen Denderleeuw blijkt het nieuwe schepencollege dit patroon te zullen volgen. In de nieuwe ploeg die werd aangekondigd,  is slechts één van de zes leden een vrouw. Sp.a scoort 0/3 en CD&V 1/3. Een zeer te betreuren buis op vlak van genderevenwicht, zo vindt Groen Denderleeuw. Het is zowel grondwettelijk (artikel 11bis) als decretaal bepaald dat in het schepencollege minstens één persoon van ieder geslacht zetelt. De nieuwe meerderheidspartijen beslisten met andere woorden het absolute verplichte minimum aantal vrouwen op te nemen. De vrouwenorganisaties die de partijen genegen zijn zoals Zij-kant (sp.a), Vrouw & Maatschappij (CD&V) en Femma (als onderdeel van de christelijke arbeidersbeweging) worden in Denderleeuw thuis aan de haard gelaten. Het vorige schepencollege telde twee vrouwen. De nieuwe meerderheid zet bij deze zowaar een stap achteruit. Een gemiste kans en een start in mineur. Vluchtelingen en asielzoekers die naar ons land komen, vertellen we graag dat ze de Westerse waarden moeten aanvaarden en de gelijkwaardigheid van man en vrouw erkennen. Blijkbaar hebben we het in de praktijk echter zelf ook nog moeilijk om die theorie bij te benen. Dat het ook anders kan bewees men zonet in Canada. Het regeringskabinet van de kersverse premier, Justin Trudeau, telt 15 mannen en 15 vrouwen. Evenwicht vinden is dus mogelijk. Groen stelt voor dat we in Denderleeuw beginnen door het glazen plafond weg te halen in het gemeentehuis. In alle lagen van het bestuur moeten traditionele rollenpatronen verder doorbroken worden, willen we vooruit kunnen gaan. Dat wil zeggen dat we nood hebben aan meer vrouwen op sleutelposities in de gemeentelijke besluitvorming.  We zien ons geruggesteund door de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), en hun pleidooi voor meer vrouwelijke burgemeesters en schepenen. Hun betoog vraagt ook voor een beter evenwicht tussen de politieke activiteit, het beroep en het gezinsleven. Dit komt zowel vrouwen als mannen ten goede.

In zijn nieuwe boek 'F*ck De Zijlijn' roept Kristof Calvo alle burgers op om zelf deel te nemen aan de politiek. Groen Denderleeuw treedt hem hierin bij en doet hierbij in het bijzonder een warme oproep aan alle vrouwen in onze streek om zich politiek te engageren en hun plaats op te eisen. Want het kan anders.