Programma


Kiezen voor leefbaarheid, diversiteit en participatie

Samen beter doen!

In het leven staan we dagdagelijks voor grote en kleine uitdagingen. De klimaatverandering is zeer belangrijk en moeten we nu aanpakken, maar dat wil niet zeggen dat we niets doen aan het te smalle voetpad voor onze deur. Hoewel deze problemen moeilijk op te lossen lijken (‘maar ach, daar valt toch niets aan te doen”), gelooft Groen Denderleeuw dat we hier samen een oplossing voor kunnen bieden.

Het is een kwestie van kiezen.

Groen Denderleeuw maakt duidelijke keuzes en doet ambitieuze maar haalbare voorstellen zodat die keuzes tot oplossingen kunnen leiden. Wat onze keuzes motiveert, daar zijn we open over: Groen Denderleeuw gaat voor leefbaarheid, diversiteit en participatie. Die drie kernprincipes leiden onze keuzes in de verschillende beleidsthema’s.

Groen gaat voor een LEEFBAAR Denderleeuw. We willen de mensen de ruimte geven om in balans te zijn met zichzelf, maar ook met hun omgeving. Een omgeving in balans betekent voor Groen genoeg plaats voor natuur, en zo weinig mogelijk vervuiling. Dit kunnen we niet realiseren van vandaag op morgen, maar elke keuze die we maken bepaalt wel of we dichterbij dit doel komen of niet.

De samenleving wordt steeds meer DIVERS, en bij Groen staan we open voor de kansen dat dit lappendeken van diversiteit ons biedt. We willen alle verschillende bevolkingsgroepen (jonge ouders, holebi’s, senioren, autochtonen, …) vaker samen brengen. Door de ogen van de ander ontdek je de wereld opnieuw.

Een beleid heeft het meeste kans op slagen wanneer dit door de bevolking gedragen wordt. Het spreekt dan ook voor zich dat we een PARTICIPATIEF bestuur ten volle aanmoedigen. Met transparante communicatie willen we burger en overheid dichter bij elkaar brengen. Dat is meteen ook de beste garantie dat het beleid voor iedereen werkt.

Samen gaan we voor beter, want het kan anders, en dat wérkt.

De Groen-ploeg

Download het volledig programma

 

Onze thema's

Mobiliteit   Ontmoeten en verbinden   Wonen en werken