De vluchtelingencrisis ... anders bekeken!

28 September 2015

De vluchtelingencrisis ... anders bekeken!

In de Europese vluchtelingencrisis wordt met cijfers gegoocheld dat het een lieve lust is, maar wat klopt er nu eigenlijk en wat niet? Wat blijft er overeind van de verontrustende beweringen en doemscenario's van politici in België en Europa, naast de naakte feiten? De wereldwijde vluchtelingencrisis is ongezien en omvangrijk, maar wordt Europa echt overspoeld? Is België het Beloofde Land en kan onze sociale zekerheid het niet meer aan, zoals vaak beweerd wordt? Om een antwoord te vinden op de mondiale vluchtelingencrisis hebben we vooral nood aan feiten en een sober debat, geen politici die naar de mond praten met misleidende informatie die de angst en onzekerheid nog groter maakt. Cijfers verhullen soms meer dan ze verduidelijken, maar ze erkennen is een vertrekpunt om te werken aan duurzame oplossingen. Groen lijst voor u  in bijgevoegde pdf tien cruciale cijfers op die echt recht doen aan de feiten, onze legendarische gastvrijheid en de vluchtelingen.