Meewerken aan minder CO2, ook in Denderleeuw

03 September 2016

Meewerken aan minder CO2, ook in Denderleeuw

Groen vraagt al geruime tijd aan het bestuur om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Het doel van dit convenant is op termijn een klimaatneutrale gemeente te worden, met als eerste mijlpaal 20 % minder CO2-uitstoot te realiseren tegen 2020. ondertekeningnog

Die is niet gebeurd en dat betreuren we.

De wagen eens laten staan en de fiets nemen, is al een stap in de goede richting. Daarom organiseerde Groen Denderleeuw een workshop 'fietsonderhoud'. Een ervaren fietshandelaar kwam ons op dinsdag 23 augustus de kneepjes van het vak leren. Wat je zelf doet ?

Maar ook de gemeente moet haar duit in het zakje doen en daarom doen we enkele concrete voorstellen rond het domein mobiliteit:

1. Autodelen

Denderleeuw kan  -  net zoals een 15-tal andere steden en gemeenten al doen  -  een deel van het eigen, recent vernieuwde wagenpark ter beschikking stellen voor autodelen. Voor de praktische organisatie kan men zich laten inspireren door vzw's zoals autodelen.net.

Het particuliere autodelen kan aangemoedigd worden door gereserveerde parkeerplaatsen aan te bieden aan autodelers.

2. Elektrische fietsen

Het gemeente- en OCMW-personeel kan kleine dienstverplaatsingen maken met een elektrische fiets, door Denderleeuw aangekocht. Goed voor de gezondheid én het milieu!

Bovendien zou de gemeente kunnen meegaan met de e-volutie en enkele laadpunten voorzien, bijvoorbeeld al aan de stations en de bibliotheek.

3. Deelfietsensysteem

Waarom zet de gemeente geen deelfietsensysteem op poten? Er bestaan verschillende initiatieven zoals de Blue Bikes van de NMBS, het Brusselse Villo of het Antwerpse Velo. Liedekerke heeft ongetwijfeld al lessen kunnen trekken uit zijn deelfietsensysteem.

4. Fietscultuur

Voorzie meer (overdekte) fietsenstallingen. Wie zijn fiets veilig kan achterlaten, zal ook vaker de fiets nemen.

Bij de (her)aanleg van straten moeten fietsers, net als voetgangers trouwens, een prioritaire plaats krijgen. Ook in de smalle straten kan een keuze gemaakt worden, en wij kiezen alvast voor duurzaamheid. Heeft een straat geen bouwwerken in het verschiet en nog geen fietspad, dan kan er nu al één te voorschijn getoverd worden met witte verf. De politie stelt het in een flyer rondgedeeld op de scholen zo: "Gemeente: zorgen voor een verkeersveilige infrastructuur"

5. Openbaar vervoer

Onze gemeente moet ijveren voor extra busvervoer. Een rechtstreekse bus nemen naar buurgemeente Liedekerke is momenteel onmogelijk. Nochtans gaan veel van onze bewoners naar de zaterdagmarkt in Liedekerke, bezoeken ze familie in het woon- en zorgcentrum, gaan er naar het zwembad of de schaatsbaan ? Deze verbinding is dus te belangrijk om ons door logge procedures te laten afschrikken.