Onbestuurbaarheid gemeenten: Groen biedt minister Homans wisselmeerderheid aan

16 Juni 2015

Het was te verwachten : het voorstel van decreet dat afgelopen vrijdag (12 juni 2015) op de regeringstafel lag en de structurele onbestuurbaarheid van de gemeenten moet vervangen door de constructieve motie van wantrouwen, is uitgesteld. Geen wonder : tijdens de plenaire vergadering van woensdag 10 juni 2015 bleek eens te meer dat CD&V het hiermee niet eens is en lijnrecht tegenover N-VA en Open VLD staat. Het nieuwe artikel 47bis in het gemeentedecreet maakt het voor gemeenten sinds 1 januari 2013 mogelijk dat er bij problemen in het college de gemeenteraad het instrument heeft om de "structurele onbestuurbaarheid" bij meerderheid van stemmen vast te stellen. In de praktijk leidde dit bij een 5-tal gemeenten tot een eindeloze carrousel van procedures bij de Raad van State waardoor de onbestuurbaarheid maandenlang bleef bestaan. En dus evalueerde het Agentschap Binnenlands Bestuur dit nieuwe artikel 47 bis en stelde op 26 mei 2015 in de commissie Binnenlands Bestuur een nieuw voorstel voor : de structurele onbestuurbaarheid vervangen door een constructieve motie van wantrouwen. Het verschil is dat de gemeenteraad tegelijk met de vaststelling van structurele onbestuurbaarheid een nieuwe schepen, burgemeester of voltallig college moet voorstellen. Al tijdens deze commissie was het duidelijk dat CD&V het hiermee niet eens is. CD&V wil ofwel een terugkeer naar de "oude situatie", waarbij gemeentelijke coalitiepartners voor 6 jaar aan mekaar geklonken zijn ? welke problemen zich ook voordoen ? ofwel stelt de CD&V tussentijdse verkiezingen voor. 'Als het vastloopt in het college is het niet logisch dat de hele gemeenteraad naar huis wordt gestuurd", zei Groen-parlementslid Ingrid Pira in de commissie al en ze heeft dit herhaald tijdens de plenaire vergadering van 10 juni.

Wisselmeerderheid

Tijdens de plenaire vergadering van 10 juni 2015 reikte Groen de hand aan de meerderheidspartijen N-VA en Open Vld. "N-VA heeft 43 parlementsleden, Open Vld 19, dat is in totaal 62 van de 124 Vlaamse parlementsleden en dus net niet genoeg voor een meerderheid voor het voorstel van de constructieve motie van wantrouwen. Maar "met onze 10 stemmen heeft u wel een meerderheid, neem ze aan Minister Homans", aldus nog Groen Parlementslid Ingrid Pira.

Afgelopen vrijdag (12 juni 2015) dan lag het voorstel van de constructieve motie van wantrouwen op de regeringstafel en werd het uitgesteld. Dat konden we voorspellen, CD&V blijft zich er wellicht tegen verzetten. Aan het adres van de bevoegde minister Homans en de partijen N-VA en Open Vld : ons aanbod van een wisselmeerderheid blijft. Laten we zo snel mogelijk dit nieuwe voorstel goedkeuren zodat we onze gemeenten die vastzitten uit het slop kunnen helpen.

"GROEN DENDERLEEUW werkt nauw samen met Ingrid PIRA en GROEN nationaal teneinde langs die weg een oplossing te bieden om de gordiaanse knoop te ontwarren en aan de Denderleeuwenaren opnieuw een bestuurbare gemeente te bieden.  De bal ligt nu ook op Vlaams niveau duidelijk in het kamp van de CD&V. We begrijpen deze houding niet daar CD&V ook in Denderleeuw de sleutel tot de oplossing in handen heeft maar die sleutel ook hier halsstarrig op zak houdt." aldus Wim Van Wesemael.

"Zonder een aanpassing van het decreet en goed uitgewerkte modaliteiten, kan niemand voorspellen hoe lang de impasse nog zal duren. We stevenen ook in Denderleeuw af op een Griekse tragedie en dat zal enkel verliezers opleveren, in de eerste plaats de inwoners zelf."  Aldus nog Wim Van Wesemael.