Sint-Jozefkerk: blink ze op en geef ze een nieuwe invulling!

27 Februari 2016

Sint-Jozefkerk: blink ze op en geef ze een nieuwe invulling!

Dat onze gemeente een multifunctionele ruimte voor al haar verenigingen goed kan gebruiken, weet iedereen. Tot nu was er echter een gebrek aan beschikbare accommodatie. Nu de Sint-Jozefkerk in wijk Hemelrijk te koop wordt aangeboden en de gemeente als eerste de kans krijgt om dit gebouw aan te kopen, doet er zich een unieke gelegenheid voor.. Na de nodige aanpassingswerken is dit een ideale plaats voor allerhande activiteiten van de diverse verenigingen die Denderleeuw rijk is. Aan ruimte geen gebrek en er is parkeergelegenheid.

Voor Groen is dit een niet te missen kans

Weet men niet hoe te beginnen aan de uitvoering van herbestemmingsplannen? Dan is er goed nieuws!

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' doet een projectoproep (tot en met 29 februari of in juni bij de tweede lichting). Gemeente- en kerkbesturen kunnen bij dit bureau een aanvraag indienen om ondersteuning en begeleiding te krijgen bij een haalbaarheidsonderzoek voor de (gedeeltelijke) herbestemming van een parochiekerk. Op basis van deze haalbaarheidsstudie kunnen lokale besturen vervolgens gegronde beslissingen nemen over de herbestemming van de kerk.

De aanvraag moet ondertekend worden door het College van Burgemeester en Schepen.

Groen zal deze aankoop alvast steunen en kijkt hoopvol uit naar de toekomst!