Wie bepaalt de norm?

18 April 2015

Wie bepaalt de norm?

Wie bepaalt de norm? Groen wil LGBT-beleid in plaats van homo- en transfobe uitspraken Çavaria, de koepelvereniging die opkomt voor de rechten van holebi's en transgenders, lanceerde net als vorig jaar een oproep aan de gemeentebesturen om een regenboogvlag te laten wapperen. Deze vlag, symbool voor de brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit, kan bijdragen aan de kracht van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei. Koen D'Haenens (NVA), OCMW-voorzitter en schepen bevoegd voor Integratie en Sociale Zaken, liet zich de voorbije week opmerken door een bijzonder opvallende uitspraak: "Waarom moet alles, wat buiten de norm valt, steeds in de verf gezet worden? Misschien ben ik wel op dat vlak nog wat ouderwets maar de norm is vandaag de dag toch steeds nog wat anders."

Bepaalt schepen D'Haenens dan de norm? Blijkbaar toch in het gemeentebestuur, want het schepencollege besliste niet in te zullen gaan op de vraag van çavaria. Wil dit zeggen dat 1500 inwoners van Denderleeuw buiten zijn norm vallen?  Is de houding van de schepen tegenover holebi's typerend voor zijn visie over iedereen die 'afwijkt van de norm'?

Holebi's en transgenders (LGBT : Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)) moeten nog té veel afrekenen met allerlei drempels in de samenleving, waaronder subjectieve normbepalingen, waardoor ze het niet makkelijk hebben om uit te komen voor hun seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. Daarom wenst Groen Denderleeuw uitdrukkelijk het belang van een lokaal LGBT-beleid te onderstrepen.

Een dergelijk beleid vergt een expliciete visie van de gemeente of stad. Holebi-belangenorganisaties die actief zijn in de streek zoals Liever Spruitjes, een jeugdbeweging voor holebi- en transgenderjongeren van 16 tot 26 jaar, kunnen worden ondersteund en in contact gebracht met andere verenigingen in Denderleeuw.

Simpelweg de regenboogvlag laten prijken aan het gemeentehuis had een krachtig signaal kunnen zijn om aan te geven dat holebi's en transgenders volwaardige burgers zijn van onze gemeente! In plaats daarvan verkoos de schepen van integratie, en bij uitbreiding het voltallige schepencollege, om onze gemeente in isolement te plaatsen. Denderleeuw was immers de enige Oost-Vlaamse gemeente die geen gehoor wou geven aan de oproep. Met dat soort "buiten de norm vallen" had schepen D'Haenens blijkbaar geen probleem.

Gelukkig blijkt de schepen, na de massale verontwaardiging omtrent de uitspraken en de beslissing, toch tot inkeer te zijn gekomen: "Als daar zoveel heisa over bestaat dan heb ik er geen enkel probleem mee om die vlag op te hangen." Groen Denderleeuw streeft naar de erkenning van onze diverse samenleving, waar plaats is voor iedereen en verschillen verrijken en kleur brengen, in plaats van te verdelen. Daarom kunnen wij de 'heisa' zeer goed begrijpen. We willen daarenboven het initiatief van çavaria volledig ondersteunen en hopen van harte dat de andere partijen dit ook zullen doen.

Groen Denderleeuw vraagt dat burgemeester De Dier (N-VA) over de kwestie publiek stelling neemt en de homo- en transfobe uitspraken van D'haenens afkeurt. Zo kan het alsnog een kleine overwinning worden voor çavaria, daar weten ze wel weer dat het werk er nog niet meteen op zit.