Mobiliteit

Het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en tot slot personenwagens) vormt de leidraad voor het mobiliteitsbeleid van Groen Denderleeuw. We moeten heldere keuzes durven maken waarbij de zwakke weggebruiker voorop staat. Niet alleen om de klimaatopwarming tegen te gaan maar ook om buurten terug te geven aan hun inwoners.

  • Te smalle straten transformeren we van pure verkeersruimten naar leef- en gebruiksruimten waar gemotoriseerd verkeer niet langer alle ruimte opeist. Door bij de inrichting van straten de noden van kinderen en senioren als uitgangspunt te nemen, verhogen we de veiligheid en het comfort.
  • In onze dichtbevolkte gemeente zijn er verschillende mobiliteitsnoden. Het is niet altijd mogelijk of haalbaar om de fiets te nemen voor een verplaatsing. Een sterk aanbod openbaar vervoer vormt voor ons de eerste aanvulling. 
  • Wanneer het openbaar vervoer de nood niet beantwoordt komen we uiteindelijk toch bij wagens terecht. Ook het gebruik hiervan kan collectief georganiseerd worden via deelsystemen.
  • Mobipunten brengen verschillende vormen van mobiliteit samen op buurtniveau. Ze bestaan uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte voor openbaar vervoer. Het station van Denderleeuw is hier de ideale locatie voor.
Error in tag 'tag' - No such tag slug thema_mobiliteit