Mobiliteit

18 December 2017

Mobiliteit

We geven Denderleeuw graag terug aan zijn inwoners door de uitvoering van het STOP–principe, voorrang voor wie stapt en fietst, het openbaar vervoer optimaliseren en beperken van het gebruik van de auto.

  • Degelijke voetpaden voldoen aan een aantal kwaliteitseisen: voldoende breed, voor iedereen, veilig en obstakelvrij.
  • Het gebruik van de fiets zit in de lift: de fietser heeft nood aan voldoende degelijke en veilige fietsinfrastructuur. We richten fietsstraten in, vooral aan scholen. Bij de heraanleg van straten geven we voorkeur aan een degelijke fietsstrook i.p.v. een fietssuggestiestrook.
  • Deelsystemen voor fietsen en auto’s kunnen helpen het aantal auto’s in de kern verminderen.
  • Zwaar vervoer in de buurt van scholen en de dorpskern wordt beperkt en een bredere 30 km/u zone wordt ingevoerd.
  • Het openbaar vervoer kan veel beter aangepast worden aan de werkelijke noden: vervoer binnen de gemeente en de naburige gemeenten met aangepaste, kleinere en liefst elektrische bussen.