Wonen & werken

18 December 2017

Wonen & werken

Denderleeuw, een fijne plaats om te leven, te werken en wonen. Een plek om thuis te komen, te genieten van de natuur en van elkaar. Een plek waar het goed is om op te groeien en oud te worden. Utopia? Het kan ook hier.

  • Het ambitieuze klimaatplan dat werd ontwikkeld voor Zuid-Oost-Vlaanderen onverminderd uitvoeren is voor ons een topprioriteit, opdat de gevolgen van de klimaatopwarming, die nu al voelbaar zijn, beperkt zouden blijven.
  • Via het veelbelovende masterplan zien we de dorpskern van Denderleeuw graag uitgroeien tot een aangename plek om te vertoeven met veel groen, weinig verkeer, ontmoetingsplekjes en vlot toegankelijke winkels.
  • Een goed afvalbeleid is er op gericht de productie van afval te verminderen, efficiënt op te halen en betaalbaar te houden. Hergebruik en kringloop zijn te verkiezen boven weggooien.
  • Een herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, om de wildgroei aan appartementen in te dijken of tegen gaan, is dringend nodig. Het wordt hoog tijd om prioriteit te geven aan meer groen dat voor verpozing en verkoeling moet zorgen. Waar het kan, houden we open ruimten liefst open. Door een aanpassing van het structuurplan kunnen we ook de mobiliteit beter controleren.
  • Bij het bouwen van nieuwe woonkernen willen we steeds voldoende aandacht voor het samenleven, speelruimtes voor de kinderen en aanplanting van groen.
  • We stimuleren het organiseren van speel- en leefstraten.