Ontmoeten & verbinden

18 December 2017

Ontmoeten & verbinden

We stimuleren positief samenleven in alle diversiteit. We pakken de uitdagingen op dit vlak aan en zetten in op een positief beleid om elkaar te leren kennen. We hebben daarbij extra aandacht voor wie uit de boot dreigt te vallen.

  • Denderleeuw behoort aan haar inwoners, we brengen de gemeentediensten tot bij de burger door buurtbezoeken, zitdagen van de gemeente in de verschillende buurten en een toegankelijke website.
  • Elke inwoner is een volwaardig lid van onze samenleving. Racisme, uitsluiting, negatieve taal en discriminatie willen we de gemeente uit.
  • We zetten actief in op armoedebestrijding.
  • Wie oog heeft voor zijn naaste medemens heeft dit ook voor dieren: deze moeten zich ook thuis voelen in Denderleeuw en verdienen een goed beleid.
  • Ontmoetingsplaatsen, verspreid over de gemeente, creëren kansen om elkaar te leren kennen: perkjes, banken op groene pleintjes, gemeenschappelijke kruidenbakken en tuinen,...
  • Denderleeuw kan rekenen op een uitgebreid netwerk van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en verdienen een degelijk lokaal vrijwilligersbeleid.
  • We bouwen verder aan het realiseren van ‘brede scholen’ Bv. huiswerkbegeleiding voor kinderen na schooltijd, Nederlandse lessen voor ouders, culturele activiteiten, buurtactiviteiten in de schoolgebouwen, …