Een Denderleeuw vol mogelijkheden

27 Mei 2016

Groen Denderleeuw heeft vanavond Kristof Calvo op bezoek. In zijn nieuwste boek "F*ck de zijlijn" (exemplaren vanavond verkrijgbaar), neemt hij het op voor het possibilisme: positieve politiek die vanuit de mogelijkheden die we nu hebben vertrekt om concrete stappen vooruit te zetten.  Want hoewel (en misschien omdat) we dagelijks de nieuwste stap in het gokspel van een rechts-asociale regering moeten vernemen, wint het eco-sociale verhaal aan belang bij de burger. "Groen is de partij van de alternatieven." Waar dat vroeger soms als sneer kon gelden, is er nu steeds meer respect bij betrokken. Want de Groene voorstellen zijn haalbaar, goed voor het ecologische verhaal, maar ook en vooral goed voor de mensen zélf. Dat het begint door te dringen dat het wél anders kan, hebben we onder andere aan Kristof Calvo te danken. De Groene fractieleider is onze hamer die op het aambeeld van eco-sociale rechtvaardigheid de regering een geweten probeert toe te kloppen met argumenten die er nooit naast slaan. Dat is wellicht de reden waarom we hij ondertussen soms de titel aanvoerde van de oppositie toebedeeld krijgt.

 

Het hoeft niet altijd zo moeilijk te gaan. Goede alternatieven vinden soms veel sneller gehoor. In Denderleeuw bijvoorbeeld, waar enkele ballonnetjes door Groen werden opgelaten. De lokale afdeling heeft nog niet aan verkiezingen deel genomen, en moet het vanuit de schemerzonde met een ander recept aanpakken. En toch gaat het slechts om andere bekruiding want we werken met dezelfde ingrediënten: een possibilistische aanpak die werkbare eco-sociale alternatieven naar voren schuift. Met succes, zo blijkt.

 

Gisteren nog werd een actieplan voor dierenwelzijn goedgekeurd op de gemeenteraad. Verheugd konden we bij Groen Denderleeuw vaststellen dat ruwweg de helft van de items overgenomen was uit het voorstel dat we aan het bestuur en de ruimere bevolking kenbaar gemaakt hadden in januari. Dat was voor de tweede keer raak in dat dossier. Eerder kwam er de beslissing om de bevoegdheid dierenwelzijn expliciet toe te wijzen aan een schepen, nadat Groen Denderleeuw het idee op dezelfde manier op Denderleeuw had losgelaten.

 

Ook was er gisteravond een levendige discussie over de fietsinfrastructuur in Denderleeuw. Vanuit de oppositie kwam een voorstel om het fietsdecreet te tekenen, het bestuur twijfelde over de specifieke acties die voorgesteld werden maar ging al snel akkoord met het idee achter het voorstel. Ook dat hoort Groen Denderleeuw graag, zeker nadat we in maart onze #DitIsMijnPad-actie lanceerden met de vraag aan de Denderleeuwenaars om ons hun belangrijkste aandachtspunten door te sturen betreffende infrastructuur voor de kwetsbare weggebruikers. We merkten al snel dat die oproep veel navolging kreeg bij de burger. En blijkbaar stroomden die bekommernissen nu ook door naar de Alfons De Cockstraat. De ballonnetjes blijven vliegen.

 

En via die twee ballonnetjes, komen we terug bij onze gast. Heb je zin om ook geïnspireerd te raken, of wil je net eens van gedachten wisselen Kristof Calvo, kom vanavond dan zeker af naar het Kasteeltje. De toegang is volledig gratis en de deuren gaan open vanaf 19u30. Iedereen is welkom.