Red onze stoep! Groen Denderleeuw vraagt toegankelijkheid voor iedereen.

08 November 2016

Red onze stoep! Groen Denderleeuw vraagt toegankelijkheid voor iedereen.

?"Ouderen, rolstoelgebruikers, mensen met een visuele beperking of ouders met een kinderwagen, allen hebben ze te kampen met een beperkte bewegingsvrijheid omwille van hindernissen op straat", zo stelt Groen co-voorzitter Andy Depetter. Het gaat daarbij vaak om obstakels als fout geparkeerde fietsen, hoge stoepen, vuilniszakken of andere obstakels. "Dat bewees onze actie #ditismijnfietspad #ditismijnvoetpad meermaals", aldus Depetter. Het lijkt om kleinschalige zaken te gaan, maar voor 20 tot 25 % van de inwoners belemmert dit hun bewegingsvrijheid en zijn bewoners ontmoedigd om volop deel te nemen aan het gemeenschapsleven, zo bewijst eerder onderzoek.

Daarom vraagt Groen Denderleeuw aan het bestuur om maatregelen te treffen en tegemoet te komen aan de nood van deze mensen. Organisaties als Mobiel 21 vzw (de beweging voor duurzame mobiliteit) ondersteunen gemeenten en steden in het in kaart brengen van de toegankelijkheidsproblemen van de voetpaden en werkt samen met de gemeente een plan op maat uit..
Dit vraagt volgens Depetter ook een minimale financiële inspanning voor de gemeente. "Het voordeel voor Denderleeuw is dat er gebruik kan gemaakt worden van een kant-en-klaar campagneconcept, en dat we kunnen rekenen op de ervaring van Mobiel 21. Bovendien kan men momenteel nog rekenen op een subsidie van de Vlaamse Overheid, waardoor de kosten voor de gemeente zeer beperkt blijven."
Samen gaan we voor een betere toegankelijkheid in onze gemeente, omdat het anders kan.