Taalbeleid van de Katholieke Centrumschool

22 Mei 2015

Taalbeleid van de Katholieke Centrumschool

Groen Denderleeuw steunt het taalbeleid van de Katholieke Centrumschool Denderleeuw om leerlingen hun eigen taal te laten spreken op de speelplaatsSamenleven in diversiteit is voor Groen Denderleeuw een belangrijk thema. Respect voor elke burger brengt bevolkingsgroepen dichter bij elkaar.  De aanwezige diversiteit zien we als een verrijking van onze samenleving.

In dit kader steunt Groen Denderleeuw het taalbeleid van de Katholieke Centrumschool Denderleeuw om leerlingen toe te laten hun eigen taal te spreken op de speelplaats. Groen pleit voor een taalbeleid met een uitnodigend karakter, een taalbeleid dat de kennis van het Nederlands stimuleert maar tevens respectvol en waarderend omgaat met anders taligheid en/of meertaligheid. De ambitie van Groen is meertaligheid als doelstelling. Iedere leerling heeft een rugzakje, anderstalige leerlingen worden vandaag gevraagd om een groot deel van de inhoud van hun rugzakje aan de schoolpoort achter te laten. Een kind met thuistaal Nederlands, een anderstalig kind, een kind dat thuis dialect spreekt,... : alle kinderen moeten de kansen krijgen om meertalig te zijn. Groen blijft daarbij voorop stellen dat de kennis van het Nederlands sociaal noodzakelijk is, en wil iedereen dan ook aansporen en ondersteunen om een voldoende kennis van het Nederlands te ontwikkelen. Respect voor de eigen thuistaal vormt een goeie basis voor het leren van het Nederlands.

Deze visie wordt door wetenschappelijk onderzoek ondersteund.
We citeren hierbij graag Piet Van Aver­maet, docent multiculturele studies aan de Universiteit Gent en directeur van het Steunpunt Diversiteit en Leren,  'Omdat we er ondertussen zijn achter gekomen dat als je kinderen eerst deftig hun moedertaal leert spreken, ze daarna des te sneller een andere taal zullen oppikken. Hoe beter je je eerste taal kent, hoe sneller je cognitieve verbanden zal leggen met andere talen. Zo gaat het met talen leren. Dus: hoe beter de allochtone kinderen hun moedertaal kennen, hoe sneller ze het Nederlands zullen oppikken. Dit nieuwe taalinzicht staat haaks op de oude overtuiging dat vreemde kinderen het best Nederlands leren in een puur Nederlandstalige omgeving.'

We verwijzen eveneens naar het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO): ' Door de thuistaal van kinderen een plaats te geven in het onderwijs, geef je kinderen niet alleen de kans om meer zichzelf te zijn op school en hun welbevinden te vergroten, het is ook een belangrijke hefboom voor het leren van het Nederlands en het ontwikkelen van andere schoolse vaardigheden'. (Griet Ramaut en Machteld Verhelst, CTO medewerkers in taaltip meertaligheid).

Groen Denderleeuw stelt bovendien vast dat de Katholieke Centrumschool deze keuze doordacht en binnen een goed uitgedacht schoolbeleid vormgeeft met duidelijke afspraken. Groen Denderleeuw is dan ook benieuwd naar de bevindingen en resultaten.