Vragen aan het college van Burgemeester en Schepenen

18 Mei 2016

Vragen aan het college van Burgemeester en Schepenen

Tijdens anderhalf jaar werking heeft Groen zich laten opmerken door enkele positieve, eco-sociaal verantwoorde voorstellen te lanceren. Deze voorstellen vinden ondertussen duidelijk weerklank bij een toenemend deel van de bevolking. Zo krijgen we niet alleen meer feedback wanneer we om input vragen (zoals bij onze #DitIsMijnPad-actie), maar wordt ons af en toe ook om input gevraagd bij dossiers waar bewoners wakker van liggen. Groen is een partij die zich probeert te profileren op basis van haar principes, in plaats van grote persoonlijkheden of krasse uitspraken. Misschien verklaart dat waarom we kort op elkaar aangesproken werden over twee groene dossiers, tweemaal over het kappen van bomen. Gezien de naam van onze partij zijn we in de eerste plaats gekend voor onze ecologische standpunten. Vanuit die optiek zijn we, zoals verwacht, principieel tegen het onnodig kappen van bomen. We zien kappen in het groenbeleid liever als uitzondering dan als regel. Maar onze principes gaan verder dan dat. Zo zijn we ook overtuigd van de nood aan transparantie in en gelijke toegang tot het publieke debat en bestuurskwesties. Een gebrek aan informatie en het gevoel niet gehoord te worden zijn de eerste grieven die naar boven kwamen in de berichten die ons doorgestuurd werden. Wij hebben langs de andere kant het gevoel dat de redenering achter de beslissing nog niet kenbaar gemaakt werd (zowel aan de omwonenden als het ruimere publiek).

?Om die stilte in de dialoog tussen burger en bestuur te vullen, en hopelijk daarmee het gesprek weer op gang te trekken, besloten we een brief te schrijven. En omdat we de transparantie willen doorvoeren hebben we die brief hieronder gelinkt (pdf-bestand).

BIJLAGEN:
brief_college.pdf